GUPIKImoje

A
B
C2
C1
samiec no name
no name
samica AP00F002
AP00F002
samiec no name
no name
samica BP00F001
BP00F001
samiec C2P00M001
C2P00M001
samiec C2P00M002
C2P00M002
samiec C2P00M003
C2P00M003
samiec no name
no name
samica C1P00F003
C1P00F003
BC2
samiec AF01M002
AF01M002
samica AF01F012
AF01F012
samiec AF01M001
AF01M001
samiec AF01M003
AF01M003
samica AF01F001
AF01F001
samica AF01F009
AF01F009
samica BF01F006
BF01F006
samiec BF01M004
BF01M004
samiec BF01M005
BF01M005
samica BF01F010
BF01F010
samica BF01F003
BF01F003
samiec BC2F01M001
BC2F01
M001
samica C1F01F003
C1F01F003
A4
A2
A1
A3
B1
B2
BBC2
samica A2F02F002
A2F02F002
samica A2F02F001
A2F02F001
samica A1F02F001
A1F02F001
END
END
samica B1F02F003
B1F02F003
samiec B2F02M001
B2F02M001
samica B2F02F006
B2F02F006
samiec B2F02M012
B2F02M012
samica B2F02F005
B2F02F005
samiec BBC2F02M001
BBC2F02
M001
samica BBC2F02F001
BBC2F02
F001
END
B3
B4
BBC2
samiec A2F03M014
A2F03M014
samica A2F03F003
A2F03F003
samica A2F03F004
A2F03F004
samiec A1F03M003
A1F03M003
samiec A1F03M005
A1F03M005
samica A1F03F003
A1F03F003
END
END
samiec BBC2F03M001
BBC2F03
M001
samiec BBC2F03M002
BBC2F03
M002
samica BBC2F03F001
BBC2F03
F001
samica BBC2F03F002
BBC2F03
F002
A2
A1
BBC2
samiec A2F04M001
A2F04M001
samiec A2F04M002
A2F04M002
samiec A1F04M001
A1F04M001
samica A1F04F001
A1F04F001
samica A1F04F002
A1F04F002
samiec BC2BF04M001
BC2BF04
M001
samica BC2BF04F001
BC2BF04
F001
samica BC2BF04F002
BC2BF04
F002
samiec BC2BF04M002
BC2BF04
M002
samiec BC2BF04M003
BC2BF04
M003
samica BC2BF04F003
BC2BF04
F003
samica BC2BF04F004
BC2BF04
F004
aBBC2
bBBC2

LEGENDA

Oznaczenie ryby.

          A1F03M005
          | | | |
          | | | - 005 - ryba nr 5
          | | --- M  - male, F - female
          | ----- F03 - pokolenie nr 3, P00 - pokolenie początkowe (ryby wyjściowe)
          -------- A1 - symbol linii ryb